ตารางแสดงรายการแจ้งซ่อม
ที่ ห้อง รายละเอียด หมวด ผู้แจ้ง ผู้รับแจ้ง วันที่ สถานะ
16407เเอร์ไม่เย็นมากๆ(ร้อนตับเเตก) พัดลมไม่ติดเลยค่ะ เพดานจะหล่น โปรเจกเตอร์สีเพี้ยน หลอดไฟข้างหลังไม่มีที่ครอบ(หลอดจะหล่นเเล้วค่า)หน้าต่างปิดไม่ได้4-5บาน เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ค่าาาเครื่องปรับอากาศมะลิไทย ไชยกันยาแอดมิน2019-08-19 19:08:25 อยู่ระหว่างดำเนินการ
25408แอร์ไม่เย็น เปิดแล้วไม่มีความเย็นใดๆเครื่องปรับอากาศมินตรา พลพิลาแอดมิน2019-08-19 10:08:29 อยู่ระหว่างดำเนินการ
36204คอมพิมเตอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะอุปกรณ์ไอที กุศุมา ก้านจักรแอดมิน2019-08-13 13:08:44 อยู่ระหว่างดำเนินการ
44205ประตูกระจกห้อง ด้านทิศตะวันออก หลุดจากวงกบเลื่อน จะทับนักเรียนงานซ่อมทั่วไปสลักจิต วิไลลักษณ์แอดมิน2019-07-31 11:07:31 ดำเนินการเรียบร้อย
56301แอร์ข้างหน้ามีแต่ลม ข้างหลังดับเองเครื่องปรับอากาศพิชญ์สินี อาจสดแอดมิน2019-07-24 21:07:14 ดำเนินการเรียบร้อย
66307แอร์ไม่เย็นเครื่องปรับอากาศปราณปริยา พันธุมาตย์แอดมิน2019-07-22 13:07:07 ดำเนินการเรียบร้อย
71104(สำนักงานสภานักเรียน)แอร์ไม่เย็นค่ะเครื่องปรับอากาศระพีพรรณ จันทร์ผิวแอดมิน2019-07-19 14:07:04 อยู่ระหว่างดำเนินการ
86204แอร์ไม่เย็นเลยค่ะเครื่องปรับอากาศศริยา คำดีแอดมิน2019-07-18 10:07:32 อยู่ระหว่างดำเนินการ
96204แอร์ไม่เย็นค่ะเครื่องปรับอากาศกุศุมา ก้านจักรแอดมิน2019-07-18 10:07:08 อยู่ระหว่างดำเนินการ
106204แอร์ไม่เย็นทั้ง2ตัวเลยค่ะเครื่องปรับอากาศพิชชา สวายประโคนแอดมิน2019-07-18 10:07:10 อยู่ระหว่างดำเนินการ
11วิชาการท่ออ่างล้างหน้าตันระบบน้ำประปาสิทธิชัย ทิพย์สิงห์แอดมิน2019-07-15 08:07:16 ดำเนินการเรียบร้อย
12ห้องนนทรีกุญแจประตูกลางชำรุดงานซ่อมทั่วไปสิทธิชัย ทิพย์สิงห์แอดมิน2019-07-15 08:07:29 ดำเนินการเรียบร้อย
13ห้อง 702เตาแก๊สชำรุด 2 ตัวงานซ่อมทั่วไปสิทธิชัย ทิพย์สิงห์แอดมิน2019-07-15 08:07:48 ดำเนินการเรียบร้อย
146405เครื่องฉายวิชวลชำรุดอุปกรณ์ไอที สิทธิชัย ทิพย์สิงห์แอดมิน2019-07-15 08:07:01 ดำเนินการเรียบร้อย
157304มีน้ำแข็งออกมาจากช่องแอร์ เครื่องปรับอากาศนางเนตรนภา อุดมศักดิ์แอดมิน2019-07-08 09:07:27 อยู่ระหว่างดำเนินการ
167308 7206บอร์ดชำรุด หน้าห้องเรียนงานซ่อมทั่วไปนางเนตรนภา อุดมศักดิ์แอดมิน2019-07-05 12:07:30 ดำเนินการเรียบร้อย
17ห้องดนตรีพื้นเมืองจอคอมไม่ติดสายสัญญาณโดนหนูกัดอุปกรณ์ไอที สิทธิชัย ทิพย์สิงห์แอดมิน2019-07-05 08:07:41 อยู่ระหว่างดำเนินการ
185203หลอดไฟแสงสว่างเปิดไม่ติดระบบไฟฟ้านายชาตรี วรรณสิงห์แอดมิน2019-07-02 12:07:52 ดำเนินการเรียบร้อย
196302เน็ตใช้ไม่ได้อุปกรณ์ไอที ดวงพร มงคลแก่นทรายแอดมิน2019-07-01 21:07:01 ดำเนินการเรียบร้อย
205101.1ตัวด้านหลังห้อง มีกลิ่นแปลกๆ เหมือนมีอะไรตายเครื่องปรับอากาศ แอดมิน2019-07-01 14:07:51 ดำเนินการเรียบร้อย
รายการทั้งหมด : 94 รายการ